Michiel de Nooij

Economisch Onderzoek en Advies

Opdrachtgevers

Het meeste onderzoek is voor Nederlandse opdrachtgevers uitgevoerd. Verder zijn er een paar Duitse opdrachtgevers.

Daarnaast heb ik een aantal onderzoeken zonder opdrachtgever gedaan.
De opdrachtgevers waarvoor ik werk zijn vooral overheidsinstellingen, maar ook bedrijven en stichtingen. Zoals: het ministerie van Economische Zaken, de gemeente Den Haag, TenneT, Eneco, Stedin, Liander, Enexis, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, NMa/Energiekamer, Gemeente Amsterdam, Hoogheemraadschap Rijnland, Hoogheemraadschap Delfland, LTO Glaskracht en Stichting Natuur en Milieu, Prorail, IMSA, FNV Bondgenoten, Waarborgfonds Kinderopvang, het ministerie van Financiƫn, Actal, Waterschap Veluwe, Arcadis, VDN, NOS, WODC, NZA, BDEW, ENBIN, Stichting Industriebeleid en Communicatie, Accenture, Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland, Stichting Leenrecht.