Michiel de Nooij

Economisch Onderzoek en Advies

CV

Opleiding

2009 - 2012: Promovendus aan de Jacobs University te Bremen. Promotor is Prof. dr. G. Brunekreeft. Onderwerp van het proefschrift: ‘Social cost benefit analysis and energy policy’. Verdediging 3 juli 2012.
1999 - 2001: Assistent in opleiding (AIO) aan de Katholieke Universiteit Brabant
1999 - 2001: AIO opleiding van het Netwerk Algemene en Kwantitatieve Economie (NAKE)
1997 - 1998: Masters programma aan het CentER (Graduate Program in Economics)
1993 ­- 1998: Studie Algemene Economie aan de Katholieke Universiteit Brabant
1987 - 1993: Atheneum aan het Romboutscollege in Brunssum

Cursussen
2012 - 2014: Didactische vaardigheden voor beginnend docenten (vanuit de Hogeschool van Amsterdam).
2001 - 2011: Schrijfcursus, cursus industrie organisatie, presenteren, enquêteren, communiceren, acquireren (vanuit SEO Economisch Onderzoek).

Werkervaring
2015 - heden: Zelfstandig onderzoeker.
2012 - 2014: Senior onderzoeker sport en economie aan de Hogeschool van Amsterdam, Kenniscentrum van Domein Economie en Management (CAREM).
Werkzaamheden:
- opzetten en leiden van de kenniskring ‘sport en economie’. In deze kenniskring heb ik samen met docenten onderzoek gedaan op het gebied van sport en economie. Het doel was om, het liefst middels betaalde opdrachten, de onderzoeksvaardigheden in de opleiding te vergroten en om tot publicaties te komen.
- bevorderen van onderzoeksvaardigheden in de opleiding door het leiden van workshops onderzoeksvaardigheden aan studenten en met name aan docenten.
- houden van interne en externe lezingen.
2001 - 2011: Onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek. Van 2001 tot 2004 junior onderzoeker, van 2004 tot 2008 onderzoeker en vanaf 2008 senior onderzoeker. SEO Economisch Onderzoek verdient al haar inkomsten met betaalde onderzoeksopdrachten.
Werkzaamheden:
- (mede)Uitvoeren van 70 onderzoeken, grotendeels op het gebied van marktwerking en regulering, energie en maatschappelijke kosten-batenanalyses. Ik werkte veelal in teamverband, zowel onder leiding van anderen als in de rol van projectleider.
- Presenteren en uitleggen van de onderzoeksresultaten aan opdrachtgevers en andere geïnteresseerden zodanig dat ook niet economisch geschoolden het begrepen.
- acquireren.
1999 - 2001: AIO aan de Katholieke Universiteit Brabant.
1998:         Stage Centraal Planbureau (CPB) met als resultaat de afstudeerscriptie: ‘Understanding Sectoral Developments; A study into technological change, rising welfare and other determinants of sectoral production patterns.’ Afstudeerbegeleider: Prof. dr. Th. van de Klundert.
1997 - 1998: Student-assistent bij dr. H. Keuzenkamp. Taak: redactionele werkzaamheden.
1996:          Student-assistent macro-economie. Taak: werkcolleges in de propedeuse.

Prijs
Samen met Peter Horsselenberg heb ik op 12 juni 2014 de research award van het Domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam gewonnen voor ons onderzoeksproject ‘Imago en maatschappelijke impact van de Dam tot Damloop’.


Internationale onderzoeksbezoeken
In het kader van mijn academische vorming en voorbereiding op het schrijven van een proefschrift heb ik driemaal een periode van twee tot drie maanden aan een buitenlandse universiteit gewerkt als gastonderzoeker.
2009:           Bremer Energie Institut / Jacobs Universiteit Bremen.
2007:           Electricity Policy Research Group, Economic Department, Cambridge.
2006:           New Zealand Institute for the Study of Competition and Regulation, Victoria University, Wellington.
Overige academische activiteiten
2008 - 2010: Research associate van de adviesraad van het onderzoeksproject Unecom over het splitsen van de energiebedrijven (www.unecom.de).
2005 - 2008: Lid van de wetenschappelijke adviesraad van het congres The European Electricity Market.
Nevenactiviteiten
2005 – 2010: Voorzitter wijkkerkenraad Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam.
2003 – 2005: Jeugdouderling Willem de Zwijgerkerk te Amsterdam.
1994 – 1997: Lid van de studievereniging ECCO, afgevaardigd naar: de Opleidingscommissie Economie (1994-1997), het Algemeen Bestuur van de Vakgroep Algemene Economie (1994-1997), de Vaste Commissie voor de Wetenschappen (1995-1998).