Michiel de Nooij

Economisch Onderzoek en Advies

Expertise

Mijn expertise ligt in maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), regulering, sport en economie, en energie en economie. Veel onderzoeken vallen onder meerdere thema's, zoals de MKBA van het organiseren van het WK voetbal in Nederland. Hieronder staan per thema een aantal voorbeelden van mijn onderzoeken (zie mijn publicatielijst voor een volledig overzicht).

Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA)

 1. De welvaartseffecten van het organiseren van de Olympische Spelen
 2. De economie van het bieden voor mega sport evenementen
 3. De welvaartseffecten van het organiseren van het wereldkampioenschap voetbal
 4. Investeringen in interconnectoren voor elektriciteit tussen landen
 5. De maatschappelijke kosten en baten van subsidies om internationalisering bij bedrijven te stimuleren
 6. Second opinions van meerdere MKBAs van investeringsvoorstellen (rails, weg en stedelijke ontwikkeling)
 7. De welvaartseffecten van eigendomssplitsing van de energiebedrijven
 8. De kosten van stroomonderbrekingen
 9. De welvaartseffecten van het naar Nederland halen van international organisaties
 10. Investeringen in rioolwaterzuivering
 11. Investeringen in de publieke ruimte in een toeristisch gebied

Regulering

 1. Het effect van regulering om onafhankelijke televisieproducenten te stimuleren
 2. Het reguleringsmodel van de gas- en elektriciteitsdistributiebedrijven
 3. De welvaartskosten van belastingheffing
 4. Vrije prijsvorming op de markt voor psychotherapie
 5. De  kosten van lange doorlooptijden in juridische procedures
 6. Lokale marktwerking en publieke goederen
 7. De relatie tussen de gas en elektriciteitsmarkt en implicaties voor de concurrentie

Energie en economie

 1. Ontwikkelingen en toepassing van een afwegingskader voor investeringen in het hoogspanningsnet dat rekening houdt met de kosten van stroomonderbrekingen
 2. Inkomenseffecten van de invoering van een capaciteitstarief voor kleinverbruikers stroom en gas
 3. De gevolgen van hoge stroomprijzen voor grootverbruikers
 4. Toetreding tot de elektriciteits- en gasmarkt
 5. De motieven van huishoudens om zelfvoorzienend te zijn
 6. Kosten-batenanalyse van gasopslag
 7. Stimulering van CO2 vrije glastuinbouw

Sport en Economie

 1. MKBA van het organiseren van het WK voetbal in Nederland
 2. De welvaartseffecten van het in Nederland organiseren van Olympische Spelen
 3. MKBA van het bieden op een megasportevenement versus een MKBA van het organiseren van het evenement zelf
 4. Het verschil tussen Economische Impact Analyse en Maatschappelijke kosten-batenanalyse
 5. Maatschappelijke effecten van de Dam tot Damloop
 6. Economische en politiek-economische motieven om te bieden op megasportevenementen