Michiel de Nooij

Economisch Onderzoek en Advies

Gestart als zelfstandige

Per februari 2015 werk ik als zelfstandige onder de naam Michiel de Nooij Economisch Onderzoek en Advies.

Ik wil met mijn onderzoekservaring graag opdrachtgevers van dienst zijn.

Qua onderwerpen ligt mijn focus met name op mijn vier expertisegebieden: maatschappelijke kosten-batenanalyses, regulering, energie en economie, en sport en economie.

De vorm van het onderzoek en advies zullen aansluiten bij het probleem van de opdrachtgever. Het kan gaan om meedenken over nut en noodzaak van een onderzoek, nadenken over opzet, uitvoering, presentatie en second opinions. Ook de vorm waarin de resultaten gepresenteerd worden hangt af van de wensen van de opdrachtgever.

Daarnaast ben ik ook beschikbaar voor het overdragen van mijn onderzoekservaring via onderwijs en trainingen.

februari 2015